Εικαστική Παρέμβαση με μεταποιημένα μετταλικά σήματα οδικής κυκλοφορίας, με θέμα την ανάδειξη της πιάτσας ναρκωτικών στην οδό Στουρνάρη και την ευρύερη περιοχή πέριξ του Πολυτεχνείου – 11/2011

ΑΛΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ