Παρέμβαση στην πόλη των Ιωαννίνων και πέριξ της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων με ΣΤΕΝΣΙΛ και αφίσες, με θέμα την Δολοφονία του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη – 03/2015

ΑΛΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ