Παρεμβάσεις με ΣΤΕΝΣΙΛ και ΣΠΡΕΪ, κατά την διάρκεια των μεγάλων διαδηλώσεων με θέμα τις απεργίες, τα οικονομικά προγράμματα “Διάσωσης”, την καταστολή – 2010-2013

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ