Δημιουργία πανό και “πάτημα” stencil στους δρόμους της Αθήνας τον Δεκέμβριο του 2018, για τον/την Zackie oh/ Ζαχαρία Κωστόπουλο./ Banner &stencil painting for Zackie oh/Zaxarias Kostopoulos in December 2018, at the streets of Athens

ΑΛΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ